Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Ik zorg ervoor dat binnen uw organisatie de gewenste talenten worden aangeboord en ontwikkeld.

 

Ik hanteer als stelregels:

 

Een duidelijk stappen-plan met leerdoelen, leerresultaten en plan-ning.

 

Wederzijds respect en het inzien van elkaars meerwaarde.

 

Een goede balans tussen bijeenkomsten en het in praktijk brengen van hetgeen men geleerd heeft.

Coaching

Een veilig leerklimaat, waarin persoonlijke thema's in een sfeer van veiligheid en vertrouwen worden besproken.

 

Gestructureerde sessies leveren het meeste op. Daarin staat het doel, de situatie, de opties en de conclusie centraal.

 

Antwoorden leiden tot meer begrip, omdat het vanuit de persoon zelf komt. Doorvragen om het maximale effect te bereiken.

 

Het evalueren van de resultaten, om het effect in de dagelijkse praktijk inzichtelijk te maken.