Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Agile staat voor kort en cyclisch werken, waardoor je sneller en beter kunt reageren op de wensen van de business. In iteraties van 2 tot 4 weken wordt een werkend (tussen)product opgeleverd. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond, getest en het proces beoordeeld.

 

Door de business hier actief bij te betrekken wordt het risico van een product dat niet aansluit bij de wensen van de business beperkt; men weet snel of de goede weg is ingeslagen.

Agile / Scaled Agile Framework (SAFe)

Agile werken kan worden ondersteund door een framework van best practices, zoals het Scaled Agile Framework. Dit framework biedt organisaties een houvast om in een vaste cadans meerdere producten naast elkaar te realiseren, met onderlinge afhankelijkheden.

 

Dit wordt gedaan via een Agile release train, de verbindende factor tussen portfolio-, programma-  en teamniveau.

 

Ik zorg ervoor dat u optimaal profiteert van de best practices!