Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Organisatieadvies advies in de Diepdrukbranche

Een grote drukkerij heeft mij verzocht om een bedrijfskundig onderzoek te verrichten binnen een afdeling. De informatie- en registratiebehoefte is in kaart gebracht. Tevens is onderzocht of de ondersteunende software daarin voorziet.

 

Projectmanagement in de Verzekeringsbranche

Een verzekeraar heeft gekozen om een optimalisatie door te voeren in het bedrijfsproces voor het betalingsverkeer met de banken door gericht een applicatie in te zetten.  

 

Business consultancy in de Installatiebranche

Grote installateurs hebben mij verzocht om een de ERP applicatie te introduceren. De introductie heeft gefaseerd plaatsgevonden.

 

Business consultancy in de Groothandelsbranche

Ten behoeve van de groothandels die installateurs voorzien van hun producten heb ik een specifieke applicatie via een ASP oplossing helpen ontwikkelen.

Mijn recente projecten

Product manager en projectmanagement bij de Rijksoverheid

Binnen de Rijksoverheid manage ik verschillende projecten zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau als op het vlak van proces en ICT.

 

Organisatieadvies in de Groothandelsbranche

Bij een groothandel, gericht op de land- en tuinbouw, heb ik geadviseerd bij de introductie van een nieuwe ERP applicatie.

 

Projectmanagement in de Energiebranche

Een bekende netbeheerder in de energiesector heeft mij verzocht om voor het customer care center van Klant & Service het klachtenmanagement te introduceren en de bedrijfsprocessen te inventariseren en optimalisaties voor te stellen en door te voeren.

 

Procesmanagement in de Retailbranche

Bekende retailorganisaties in de voedings-middelenbranche heeft mij verzocht om bedrijfs-processen in kaart te brengen.