Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Een aantal grote installateurs heeft gekozen om integraal te gaan werken met een ERP applicatie. Deze introducties heb ik gefaseerd doorgevoerd.

 

Gedurende dit traject is via diverse werkgroepen op maat invulling gegeven aan de eisen en wensen van de klanten.

 

Mijn bijdrage heeft geresulteerd in een snelle omschakeling van de organisaties naar een nieuwe bedrijf kritische applicatie, een gewijzigde organisatie- en applicatiestructuur en een bedrijfsbrede, uniforme werkwijze.

 

 

 

Business consultancy in de Installatiebranche