Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Ik adviseer uw organisatie door uw doelen SMART te stellen.

 

Specificeren doelstelling

Wat wilt u bereiken?

Wie zijn erbij betrokken?

Wanneer gebeurt het?

Welke delen van de doelstelling zijn essen-tieel?

 

Meetbaar maken

Wat is er gerealiseerd?

Wat moet nog worden gerealiseerd?

Hoe kan ik dat inzichtelijk maken?

 

Acceptatie

Is er draagvlak?

Past het binnen het beleid en de doelstel-lingen?

Organisatieadvies

Realistisch doel

Is het doel haalbaar?

Is het plan uitvoerbaar?

Zijn de inspanningen aanvaardbaar?

Is er voldoende know-how?

 

Tijdgebonden

Wanneer starten de activiteiten?

Wanneer zijn ze klaar?

Wanneer is het doel bereikt?