Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Bij een groothandel, gericht op de land- en tuinbouw, heb ik geadviseerd bij de introductie van een nieuwe ERP applicatie. Daarbij heb ik er aan bijgedragen om binnen de gestelde kaders van tijd, kwaliteit en geld een succesvolle overgang te realiseren naar een nieuwe bedrijf kritische applicatie en een uniforme werkwijze. Dit met als doel om procesmatiger te gaan werken en de efficiency van de werkzaamheden te verbeteren

Organisatieadvies in de Groothandelsbranche