Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Bekende retailorganisaties in de voedings-middelenbranche heeft mij verzocht om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te analyseren en te optimaliseren. Door middel van het houden van interviews zijn details van de bestaande processen (betrokken systemen, functies, verantwoordelijkheden, documentatie, formulieren en werkinstructies) inzichtelijk gemaakt en vastgelegd in de Business Process Modeling-tool BiZZdesigner.

Door de huidige situatie (As-is) inzichtelijk te maken en nauwgezet te analyseren is vervolgens de gewenste situatie (To-be) ontstaan. Op basis daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van efficiency en effectiviteit.  

 

Procesmanagement in de Retailbranche