Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Een bekende netbeheerder in de energiebranche heeft mij verzocht om voor het customer care center van Klant & Service het klachtenmanagement te introduceren en eveneens een optimalisatie door te voeren in de registratie- en rapportagetools binnen haar CRM-applicatie. Daarbij zijn de bedrijfspro-cessen geïnventariseerd (As-is) en optimalisaties voorgesteld (To-be) die vervol-gens zijn  doorgevoerd. De processen zijn vastgelegd in de Business Process Modelingtool Corporate Modeler.

Door het introduceren van het klachtenmanagement en het doorvoeren van optimalisaties in de registratie- en rapportagemogelijkheden, evenals het actief vragen om feedback  is beter inzicht gekregen in processen waarin verbeteringen wenselijk zijn. Dit inzicht in het verbeterpotentieel heeft als doel om de klanttevredenheid te verhogen en de cost-to-serve te reduceren.

Projectmanagement in de Energiebranche