Ed Berghuis

© 2021 Ed Berghuis

Binnen de Rijksoverheid vervul ik zowel de rol van projectmanager als product owner en product manager. Vanuit die rol manage ik verschillende projecten zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau als op het vlak van proces en ICT. Dit om de efficiency van de werkzaamheden te verbeteren en te komen tot een uniforme werkwijze.

Binnen de Rijksoverheid is men bezig met de transitie naar Agile werken op basis van het Scaled Agile Framework (SAFe). Daarbinnen ben ik werkzaam voor het productmanagement en vervul ik de rol van product manager, voor de strategische ontwikkeling van processen en applicaties.

Product manager en projectmanagement bij de Rijksoverheid